HP Officejet Pro L7680 - Eesti

background image

st

i

1

1 Seadme tööks ettevalmistamine

Enne alustamist. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Seadme tööks ettevalmistamine . . . . . . . . . . . . 2
Seadistustoimingute lõpuleviimine . . . . . . . . . . . 4
Lisateabe otsimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2 Seadme osad

Eestvaade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tagantvaade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Juhtpaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3 Faksi seadistamine (valikuline)

Paralleel- ja järjestikühendusega
telefonisüsteemid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Eriotstarbeline telefoniliin . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Jagatud telefoniliin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Faksi haldamine ja faksisätete konfigureerimine 17
Kiirvalimiskirjete seadistamine . . . . . . . . . . . . 17
Faksi seadistuse testimine. . . . . . . . . . . . . . . . 17

4 Skannimise jaoks digitaalse

otsearhiivimise (Direct Digital Filing)
seadistamine (valikuline)

Vajalik teave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1. juhis: võrgukataloogi loomine ja jagamine. . 19
2. juhis: otsetee loomine võrgukaustani . . . . . . 20
3. juhis: digitaalse otsearhiivimise testimise ja
kasutamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

5 Seadme traadita sideühenduse

seadistamine (valikuline)

Vajalik teave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Standardile 802.11 vastava traadita
võrgu sätted. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Seadme traadita sideühenduse seadistamine
juhtpaneeli kaudu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Seadme traadita sideühenduse seadistamine
tarkvara kaudu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

6 Veaotsing

Installiprobleemide lahendamine . . . . . . . . . . 24
Võrguprobleemide lahendamine
(ainult mõnedel mudelitel) . . . . . . . . . . . . . . . 25
Raadiovõrgu probleemide lahendamine
(ainult mõnedel mudelitel) . . . . . . . . . . . . . . . 25
Digitaalse otsearhiivimisega
(Direct Digital Filing) seotud probleemide
lahendamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Faksiprobleemide lahendamine (valikuline) . . . 28
Veaotsingu- ja konfigureerimistööriistad. . . . . . 30

Hewlett-Packardi piiratud garantii
avaldus

Sisujuht