HP Officejet Pro L7680 - Faksi seadistamine (valikuline)

background image

Faksi seadistamine (valikuline)

10

3 Faksi seadistamine (valikuline)

Sellest peatükist leiate juhised selle kohta, kuidas faksi
seadistada erinevate konfiguratsioonide korral.

Eriotstarbelise telefoniliini kasutamine

Ühiskasutatava telefoniliini kasutamine

Faksi haldamine ja konfigureerimine

• Vastamisrežiimi konfigureerimine

• Vastamiseelsete helinate arvu konfigureerimine

• Helinatüübi (eristava helinatooni) muutmine

• Faksipäise seadmine

• Faksi seadistuse testimine

Lisateavet faksifunktsioonide kohta saate Starter CD-l
asuvast elektroonilisest kasutusjuhendist.

MÄRKUS. Faksi toetavadainult mõned mudelid.

HOIATUS. Kui te ei kasuta seadme seinakontakti
ühendamiseks komplektis olevat kaablit, ei pruugi teil
fakside saatmine õnnestuda.

Komplekti kuuluv spetsiaalne telefonijuhe erineb
muudest telefonijuhtmetest, mis teil juba kodus või
kontoris olemas võivad olla. Kui komplektis olev
telefonijuhe on liiga lühike, lugege lisateavet
Starter CD-l asuvast elektroonilisest kasutusjuhendist.