HP Officejet Pro L7680 - Eriotstarbeline telefoniliin

background image

Eriotstarbeline telefoniliin

11

Ee

st

i

MÄRKUS. Teatud riikides/regioonides, kus kasutatakse
järjestikühendusega telefonisüsteeme, võib seadmega
komplekti kuuluvale telefonijuhtmele olla lisatud teise
süsteemi seinapistik. Selle abil saate kombainseadmega
samasse telefonivõrgu seinapistikupessa ühendada ka
teisi telefoniseadmeid.

Teavet faksi seadistamise kohta, mis kasutab
järjestikühendusega telefonisüsteemi vaadake oma
riigi/regiooni jaoks ette nähtud veebilehelt (Fax
Configuration Web site).

Eriotstarbeline telefoniliin

Kasutage seda jaotist juhul, kui plaanite kasutada faksi
juures järgmisi telefoniliini tüüpe:

Eriotstarbeline telefoniliin (ükski teine seade,

nt telefon või automaatvastaja ei jaga liini).

Eriotstarbeline telefoniliin, mille korral ei jaga liini

ükski teine seade, kuid mis toetab eristatavat
helinateenust.

Kodukeskjaam (Private Branch Exchange ehk PBX)

või integreeritud teenuste digitaalvõrgu (Integrated
Services Digital Network ehk ISDN) liin. Lisateavet
PBX- ja ISDN-liinide kohta vaadake Starter CD-l
asuvast elektroonilisest kasutusjuhendist.

MÄRKUS. Kui teil on samal telefoninumbril, millelt
võtate vastu fakse, tellitud ka kõnepostiteenus, ei saa te
fakse automaatselt vastu võtta. Peate faksid käsitsi vastu
võtma; see tähendab, et sissetulevate faksikõnede
vastuvõtmiseks peate ise kohal olema. Kui soovite selle
asemel saada fakse automaatselt, pöörduge
telefonifirma poole, et tellida eristatava helina teenus,
või saada faksile eraldi liin.

Sissetulevate kõnede käsitsi vastuvõtmise seadistamine.
Vajutage nuppu Auto Answer (Automaatvastaja) kuni
märgutuli on kustunud.

1. Lahutage kõik telefoniseadmed pistikupesast,

millesse te ühendate seadme.

2. Ühendage seadmega kaasas olev juhe liidese

“1-LINE“ ja telefoni ühenduspesa vahele.

3. Kui tellite eristatava helinateenuse, muutke menüü

Answer Ring Pattern (Vastamishelina muster)
seadega helinamuster selliseks, nagu telefoniettevõte
on selle määranud teie faksinumbrile (näiteks kaksik-
või kolmikhelinad).

Selle seadistuse muutmise kohta vt elektroonilisest
kasutusjuhendist Starter CD-l.

MÄRKUS. Vaikimisi on teie seade häälestatud vastama
kõigile helinatüüpidele. Kui jätate oma faksinumbrile
eraldatud helinamustri seadistamata, vastab seade kas
nii tava- kui ka faksikõnedele või ei vasta ühelegi
kõnele.

Austria

www.hp.com/at/faxconfig

Belgia (flaamikeelne)

www.hp.be/nl/faxconfig

Belgia (prantsuskeelne)

www.hp.be/fr/faxconfig

Taani

www.hp.dk/faxconfig

Soome

www.hp.fi/faxconfig

Prantsusmaa

www.hp.com/fr/faxconfig

Saksamaa

www.hp.com/de/faxconfig

Iirimaa

www.hp.com/ie/faxconfig

Itaalia

www.hp.com/it/faxconfig

Norra

www.hp.no/faxconfig

Holland

www.hp.nl/faxconfig

Portugal

www.hp.pt/faxconfig

Hispaania

www.hp.es/faxconfig

Rootsi

www.hp.se/faxconfig

Šveits (prantsuskeelne)

www.hp.com/ch/fr/faxconfig

Šveits (saksakeelne)

www.hp.com/ch/de/faxconfig

Ühendkuningriik

www.hp.com/uk/faxconfig

1-LINE

background image

Faksi seadistamine (valikuline)

12