HP Officejet Pro L7680 - Faksi seadistuse testimine

background image

Faksi seadistuse testimine

Võiksite testida faksi seadistust, et kontrollida seadme
seisukorda ja veenduda, et seade on faksimiseks õigesti
seadistatud. Sooritage see test pärast seda, kui olete
seadme faksimiseks juba seadistanud. Test teeb
järgmist:

• kontrollib faksiaparaadi riistvara;
• kontrollib, kas seadmega on ühendatud õiget tüüpi

telefonikaabel;

• kontrollib, kas telefonikaabel on ühendatud õigesse

telefonipistikupessa;

• kontrollib tooni olemasolu;
• kontrollib aktiivse telefoniliini olemasolu;
• testib telefoniliini ühenduse olekut.
Seade prindib testitulemuste aruande. Testi
ebaõnnestumisel, vaadake aruannet et leida probleemi
kõrvaldamise kohta lisajuhiseid ja korrake testi.
Lisateavet tõrkeotsingu kohta vt jaotisest
“Faksiprobleemide lahendamine (valikuline)“ lk 28.

Faksi seadistuse testimiseks

1. Seadistage seade faksimiseks vastavalt

konkreetsetele kodu- või kontoriseadistusjuhistele.

2. Enne testi alustamist veenduge, et tindikassetid ja

prindipead oleksid paigaldatud ja et söötesalves
oleks seatud formaadile vastavat paberit.

3. Vajutage juhtpaneelil nuppu Setup (Häälestus).
4. Valige menüü Tools (Tööriistad) ja sealt käsk Run Fax

Test (Käivita faksitest).

Seade kuvab testi seisundi näidikul ja prindib
aruande.

5. Vaadake aruanne läbi.

• Kui test ebaõnnestub ja teil on jätkuvalt

probleeme faksimisega,kontrollige aruandes
näidatud faksisätete õigsust. Väärtuseta või
mittekorrektne faksisäte võib tekitada faksimisel
probleeme.

• Kui test ebaõnnestub, vaadake aruannet, et leida

tuvastatud probleemide kõrvaldamiseks
lisajuhiseid.

saate lk page 30.