HP Officejet Pro L7680 - Kiirvalimiskirjete seadistamine

background image

Kiirvalimiskirjete
seadistamine

Saate seadistada faksinumbrid või faksinumbrite
rühmad kiirvalimiskirjetena. Kiirvalimiskirjed 1–5 on
seotud juhpaneeli viie vastava kiirvalimisnupuga. Nii
saate neid numbreid juhtpaneeli kaudu kiiresti valida.

Lisaks juhtpaneeli kasutamisele saate seadistada
kiirvalimiskirjeid ka sisseehitatud veebiserveris ja
tarkvaras HP Photosmart. Lisateavet vaadake
Starter CD-l asuvast elektroonilisest kasutusjuhendist.

Kiirvalimiskirjete seadistamine

1. Vajutage juhtpaneelil nuppu Seadistamine.
2. Valige Speed Dial Setup (Kiirvalimise häälestus) ja

tehke üht järgmistest:

• Kirje lisamine või muutmine: valige variant

Individual Speed Dial (Üksik kiirvalimine) või
Group Speed Dial (Rühma kiirvalimine) ja
vajutage kasutamata kirjenumbrini liikumiseks
nooleklahve või tippige number nupustikul või
klaviatuuril. Tippige faksinumber ja vajutage
nuppu OK. Kaasake ka pausid või muud nõutud
numbrid (nt suunanumber, kodukeskjaama väliste
numbrite valimise kood (enamasti 9 või 0) või
kaugekõnekood). Numbriklahvide abil tippige
nimi ja vajutage nuppu OK.

• Ühe või kõigi kirjete kustutamine: valige variant

Delete Speed Dial (Kiirvalimiskirje kustutamine),
liikuge nooleklahvidega kustutatavale
kiirvalimiskirjele ja vajutage nuppu OK.