HP Officejet Pro L7680 - Seadme tööks ettevalmistamine

background image

Seadme tööks ettevalmistamine

2

1 Seadme tööks ettevalmistamine

Käesolevast jaotisest leiate seadme paigaldamiseks
vajalike toimingute kokkuvõtte.