HP Officejet Pro L7680 - Enne alustamist

background image

Enne alustamist

Valmistage ette asukoht

Veenduge, et asukoht, kuhu kavatsete seadme
paigutada, vastaks järgmistele nõuetele.

Aluspind peab olema vastupidav ja tasane.

Veenduge, et seadme ümber jääks piisavalt vaba

ruumi, et seadme tagaküljele oleks hõlbus
juurdepääs ja lameskanneri kaant saaks vabalt
avada.

Ärge paigutage seadet otsese päikesevalguse kätte

ega kemikaalide lähedusse. Veenduge, et ruumi
temperatuur ja õhuniiskus ei kõiguks
märkimisväärselt.