HP Officejet Pro L7680 - Seadistustoimingute lõpuleviimine

background image

Seadistustoimingute
lõpuleviimine

Kontrollige, kas on õigesti
seadistatud

1. Printige mõni dokument selle tarkvararakenduse

kaudu, mida sagedamini kasutate.

2. Asetage dokument dokumendisööturisse, prinditud

pool ülal ja esimene leht kõige peal.

3. Reguleerige laiusejuhikuid vastavalt dokumendi

formaadile.

4. Vajutage nuppu Mustvalge paljundamine või

Värviline paljundamine. Seade teeb dokumendist
koopia ühes eksemplaris. Kui täheldate probleeme,
vt “Installiprobleemide lahendamine“ lk 24.

5. Võtke dokument automaatse dokumendisööturi

väljastussalvest välja.

6. Avage lameskanneri kaas.

7. Asetage skannitava originaaldokumendi esimene

leht lameskannerisse, esikülg all, nii et dokumendi
ülemine vasakpoolne nurk jääks klaasi alumisse
paremasse nurka.

8. Sulgege lameskanneri kaas.

9. Vajutage nuppu Mustvalge paljundamine või

Värviline paljundamine. Seade teeb dokumendist
koopia ühes eksemplaris. Kui täheldate probleeme,
vt “Installiprobleemide lahendamine“ lk 24.

Kontrollige, kas seadme tarkvara
on õigesti installitud

Tarkvara installi kontrollimiseks käivitage tarkvara ja
proovige mõne põhifunktsiooni (nt dokumendi printimine
või skannitud dokumendi saatmine arvutisse) töötamist.

Tarkvara HP Photosmart käivitamine

(Windows)

1. Topeltklõpsake Windowsi töölaual programmi

HP Photosmart ikooni.

2. Kui arvutis on installitud mitu HP seadet, valige oma

seadmele vastav vahekaart.

Tarkvara HP Photosmart Studio käivitamine

(Mac OS)

1. Klõpsake dokis programmi HP Photosmart Studio

ikooni.

2. Klõpsake väljale Device (Seade) ja valige siis

soovitud seade.

Lisateavet tarkvara kasutamise kohta vt tarkvara
elektroonilisest spikrist.

Registreerige seade

Kui te pole veel seadet registreerinud, minge veebilehele
www.register.hp.com ja registreerige seade.

Kui installite Starter CD-l oleva installiprogrammi
abil tarkvara, saate faksisätteid muuta pärast
seadme tarkvara installimist
faksiseadistusviisardi Fax Setup Wizard
(Windows) või tarkvara HP Device Manager
(Mac OS) abil. Lisateavet faksi seadistamise
kohta vt “Faksi seadistamine (valikuline)“ lk 10.

9.

Seadistage digitaalse otsearhiivimise
(Direct Digital Filing) funktsioon (valikuline).
Seadistusjuhiseid vt “Skannimise jaoks
digitaalse otsearhiivimise (Direct Digital Filing)
seadistamine (valikuline)“ lk 18.

Faks