HP Officejet Pro L7680 - Seadme tööks ettevalmistamine

background image

Seadme tööks
ettevalmistamine

Käesolevasse alajaotusse on koondatud juhised, mis on
vajalikud seadme tööks ettevalmistamiseks. Lisateavet
leiate seadmega kaasas olnud installiplakatilt.

MÄRKUS. Kontrollige paki sisu ja installige
lisatarvikud.

Temperatuur

15–35 ˚C (59 ˚ to 95 ˚F)

Suhteline õhuniiskus

10–80%

1.

Eemaldage kleeplindid ja kogu pakkematerjal.

MÄRKUS. Veenduge, et eemaldasite
pakkematerjalid ka prindipea piirkonnast.

2.

Paigaldage juhtpaneeli kate.

3.

Paigaldage dokumendisöötur.

4.

Paigaldage tindikassetid.

MÄRKUS. Et seade tööle hakkaks, peavad
kõik neli tindikassetti olema õigesti paigaldatud.
Kassettide tinti kasutatakse prindiprotsessis
mitmel viisil, sh käivitamisel, kui seade ja
kassetid valmistatakse printimiseks ette, ning
prindipea hooldamisel. Nii on tindipihustid
puhtad ja tint voolab ühtlaselt. Lisaks jääb
pärast kasutamist kassetti pisut tindijääke.
Lisateavet leiate veebisaidilt
www.hp.com/go/inkusage.

5.

Paigaldage prindipead.

HOIATUS. Suruge prindipead enne prindipea
hoova sulgemist pesas allapoole, et tagada
kontaktide kindel ühendus.

6.

Ühendage toitejuhe ja toiteplokk ning lülitage
seade sisse.

MÄRKUS. Seadke näidiku teksti keel ja
(vajadusel) riik/regioon ning kuupäev ja
kellaaeg.

background image

Seadme tööks ettevalmistamine

3

Ee

st

i

7.

Kui küsitakse, laadige paber ja vajutage siis
OK-nuppu.
a. Tõstke väljastussalv üles.
b. Asetage salve 1 kuni 250 lehte paberit,

prinditav pool all, joondades paberipaki
salve parema servaga. Veenduge, et
paberipakk oleks salve parema ja tagumise
servaga kohakuti ega ületaks salve
märgistusjoont.

MÄRKUS. Salve 2 võib panna ainult
tavapaberit.

c. Reguleerige kandjajuhikute asend sisestatud

kandja formaadile vastavaks.

d. Laske väljastussalv alla ja tõmmake salve

pikendi välimisse asendisse.

Seade lähtestab prindipead ja joondab need,
et tagada parim võimalik prindikvaliteet.
Selleks kulub umbes 12 minutit.

8.

Installige tarkvara ja ühendage seade.
Seadet saab muude seadmetega ühendada
järgmist tüüpi ühenduste kaudu:
USB
Ethernet-i ühendus (ainult mõnedel

mudelitel).

Traadita võrguühendus (802.11)

(ainult mõnedel mudelitel).

Faks (ainult mõnedel mudelitel).
Lisateavet seadme tarkvara ja ühenduvuse kohta
leiate kaasapandud
CD-l (Starter CD) asuvast elektroonilisest
kasutusjuhendist.

a. Sisestage Starter CD, klõpsake nuppu Install

(Windows) või Install Software (Mac OS) ja
järgige tarkvarainstalli lõpuleviimiseks
ekraanil kuvatavaid juhiseid.

MÄRKUS. Kui CD menüü ei käivitu
automaatselt, topeltklõpsake Starter-CD
installiikooni.

b. Kui kuvatakse vastav juhis, ühendage

USB-kaabel arvutiga.

USB

a. Eemaldage seadme Ethernet-võrgu

ühenduspordi kaitsekate.

b. Ühendage Ethernet-kaabli üks ots seadme

porti ja teine ots jaoturi, marsruuteri või
kommutaatori vabasse ühenduspessa. Kui
seadme ühenduspesa kõrval asuv ühenduse
märgutuli ei sütti, proovige Ethernet-kaabli
teine ots ühendada mõnda muusse vabasse
ühenduspessa.

HOIATUS. Ärge ühendage võrgukaablit
võrgujaoturi, kommutaatori ega marsruuteri
neisse ühenduspesadesse, mille juures on tähis
“WAN“, “Uplink“ või “Internet“.

c. Sisestage Starter CD, klõpsake nuppu Install

(Windows) või Install Software (Mac OS) ja
järgige tarkvarainstalli lõpuleviimiseks
ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Kui installiprogrammi kuval on näha mitu
seadet, printige võrgukonfiguratsiooni leht,
et selle abil õige seade välja valida.

MÄRKUS. Kui CD menüü ei käivitu
automaatselt, topeltklõpsake Starter-CD
installiikooni.

d. Printige võrgukonfiguratsiooni leht. See leht

sisaldab seadistamiseks vajalikku teavet.
Vajutage juhtpaneelil seadistusnuppu ja
tehke ühte järgmistest:

• Kui seadmel on kaherealine tekstinäidik,

valige Network Setup
(Võrgu seadistamine), Print Network Settings
(Prindi võrgusätted) ja vajutage siis nuppu
OK.

• Kui seadmel on värviline näidik,

valige Network (Võrk), View Network
Settings (Kuva võrgusätted), Print Network
Configuration Page (Prindi
võrgukonfiguratsiooni leht) ja vajutage siis
nuppu OK.

Teavet traadita side kohta ja vastavad
seadistusjuhised leiate teemast “Seadme
traadita sideühenduse seadistamine (valikuline)“
lk 21.

Ethernet-kaabelvõrk

Traadita side 802.11 võrk

background image

Seadme tööks ettevalmistamine

4