HP Officejet Pro L7680 - Seadme traadita sideühenduse seadistamine (valikuline)

background image

5 Seadme traadita sideühenduse

seadistamine (valikuline)

MÄRKUS. Traadita sidevõrgu tugi on saadaval ainult
teatud mudelite puhul.

Käesolevas jaotises sisalduvad juhised seadme
seadistamiseks traadita võrku järgmiste vahendite
kaudu:

Juhtpaneel: juhtpaneeli kaudu toimub traadita võrgu

seadistamine näidikul kuvatavate menüüde
vahendusel;

Käivitus-CD-l olev tarkvara: käivitus-CD-l oleva

tarkvara kaudu traadita sideühenduse
seadistamiseks peate seadme võrgukaabli abil
ajutiselt traatvõrku (Ethernet) ühendama.

Seadme traadita sideühenduse seadistamiseks muul
moel vt käivitus-CD-l olevat elektroonilist kasutusjuhendit.