HP Officejet Pro L7680 - Seadme traadita sideühenduse seadistamine juhtpaneeli kaudu

background image

Seadme traadita
sideühenduse seadistamine
juhtpaneeli kaudu

MÄRKUS. Selle meetodi kasutamiseks peab teil
traadita võrk olema varem seadistatud ja töötama.

1. Vajutage juhtpaneelil nuppu Häälestamine.

2. Vajutage noolenuppu, et liikuda valikule Network

(Võrk) ja vajutage siis nuppu OK.

3. Vajutage noolenuppu, et liikuda valikule Wireless

Setup Wizard (Raadiovõrgu häälestusviisard)
ja vajutage siis nuppu OK.

4. Järgige installi lõpuleviimiseks näidikul kuvatavaid

juhiseid.

Kui täheldate probleeme, vt “Raadiovõrgu probleemide
lahendamine (ainult mõnedel mudelitel)“ lk 25.

Data encryption: