HP Officejet Pro L7680 - Seadme traadita sideühenduse seadistamine tarkvara kaudu

background image

Seadme traadita sideühenduse seadistamine tarkvara kaudu

23

Ee

st

i

Seadme traadita
sideühenduse seadistamine
tarkvara kaudu

Windows

1. Eemaldage seadme Ethernet-võrgu ühendusporti

kattev kaitsekate.

2. Ühendage seade võrgukaabli (see tuleb

eraldi juurde osta) abil ajutiselt võrgujaoturi,
kommutaatori või marsruuteri vabasse porti.

3. Sulgege oma arvutis kõik töötavad programmid.

4. Sisestage CD-seadmesse käivitus-CD (Starter CD).

Peate vähemalt korra käivitama käivitus-CD-l Starter
CD oleva installiprogrammi ja looma traadita
võrguühenduse profiili.

Kui CD menüü ei käivitu automaatselt, topeltklõpsake
käivitus-CD-l (Starter CD) installiikooni.

5. Klõpsake CD menüüs käsku Install (Installi) ja järgige

ekraanil kuvatavaid juhiseid.

6. Valige ekraanil Connection Type (Ühenduse tüüp)

Wireless (Traadita võrk) ja klõpsake nuppu Next
(Edasi).

7. Järgige installi lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid

juhiseid. Kui palutakse, eraldage võrgukaabel.

Kui täheldate probleeme, vt “Raadiovõrgu probleemide
lahendamine (ainult mõnedel mudelitel)“ lk 25.

Mac OS

1. Avage utiliit AirPort Setup Assistant ja järgige

ekraanil kuvatavaid juhiseid olemasoleva
raadiovõrguga (hpsetup) ühenduse loomiseks.

2. Topeltklõpsake käivitus-CD-l installeriikooni ja

järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

3. Kui küsitakse, klõpsake ikooni Printer Setup Utility,

et lisada seade loendisse.

Kui täheldate probleeme, vt “Raadiovõrgu probleemide
lahendamine (ainult mõnedel mudelitel)“ lk 25.