HP Officejet Pro L7680 - Skannimise jaoks digitaalse otsearhiivimise (Direct Digital Filing) seadistamine (valikuline)

background image

Skannimise jaoks digitaalse otsearhiivimise (Direct Digital Filing) seadistamine (valikuline)

18

4 Skannimise jaoks digitaalse

otsearhiivimise (Direct Digital Filing)
seadistamine (valikuline)

Digitaalne otsearhiivimine (Direct Digital Filing)
võimaldab skannida dokumente võrgus otse mitmesse
(kuni kümnesse) jagatud kausta. Digitaalse
otsearhiivimisega ei ole vaja skannimistarkvara.
Samuti ei ole vaja skannida faile oma arvutilt ega saata
neid siis määratud võrgukausta.

MÄRKUS. Digitaalset otsearhiivimist saab kasutada HP
Officejet L7600/L7700 seadmete kombimudelitega, mis
on otse võrku ühendatud kas traadita võrguühendusega
või Ethernet-kaabli abil.

MÄRKUS. Digitaalse otsearhiivimise funktsioon ei toeta
kataloogiteenust Windows Active Directory.

Digitaalne otsearhiivimine...
tegevuses!

Hiljuti alustas üks väike graafilise disaini firma oma
arveid, lepinguid ja kuluaruandeid elektrooniliselt
töötlema, kasutades digitaalset otsearhiivimist. Nüüd
kasutab büroojuhataja arvete ja muude dokumentide
arhiivimise asemel kombiseadet elektroonilise koopia
tegemiseks, mis salvestatakse automaatselt mõnes büroo

Seadistamine…

Büroojuhataja palus ühel oma IT-valdkonda tundvatest
töötajatest seadistada digitaalse otearhiivimise funktsioon.

Kõigepealt tekitas töötaja
dokumentide
salvestamiseks ettenähtud
arvutisse kolm eraldi
kausta (nimedega “Arved“,
“Lepingud“ ja
“Kuluaruanded“).

Seejärel muutis ta
juurdepääsuõigusi neile
kaustadele selliselt,
et kombiseade saaks
salvestada faile
vastavatesse kaustadesse.

võrgus olevas arvutis.