HP Officejet Pro L7680 - 1. juhis: võrgukataloogi loomine ja jagamine

background image

1. juhis: võrgukataloogi
loomine ja jagamine

MÄRKUS. Digitaalse otsearhiivimise kasutamiseks
peab kaust, mida te kasutate, juba mõnes võrku
ühendatud arvutis olemas olema. Kombiseadme
juhtpaneelilt seda kausta tekitada ei saa.

1. Tekitage võrku ühendatud arvutisse kaust.

2. Andke kaustale jagatud kasutusõigus.

Veenduge, et kausta atribuudid võimaldavad
lugemist ja kirjutamist.

Lisainfot kaustade loomise kohta võrgus ja kausta
atribuutide seadistamise kohta leiate
operatsioonisüsteemiga kaasasolevast
dokumentatsioonist.

Lõpuks kasutas ta
sisseehitatud
veebiserverit (EWS)
otseteede
(nn “kiirvalikute“)
loomiseks neisse
kaustadesse

Katsetamine…

Kui töötaja oli lõpetanud digitaalse otsearhiivimise
seadistamise, otsustas büroojuhataja luua arvest
elektroonilise koopia.

Kõigepealt laadis ta
dokumendi
kombiseadmesse
samamoodi nagu koopia
tegemiseks.

Seejärel vajutas ta
kõik-ühel-juhtpaneelil
digitaalse otsearhiivimise
nuppu ja ekraanile
ilmusid kiirvalikud, mis
olid IT-valdkonda tundva
töötaja poolt EWS-is
loodud.

Lõpuks valis ta variandi
“Arved“ ja vajutas nupule
“Scan“ (Skanni).

Kombiseade skannis
dokumendi ja suunas
selle otse arvutisse arvete
kausta.

Arvuti nimi, kus kaust asub.

background image

Skannimise jaoks digitaalse otsearhiivimise (Direct Digital Filing) seadistamine (valikuline)

20