HP Officejet Pro L7680 - 2. juhis: otsetee loomine võrgukaustani

background image

2. juhis: otsetee loomine
võrgukaustani

Linke kombiseadme ja võrgukausta vahel nimetatakse
digitaalse otseariivimise kiirvalikuteks. Neid kiirvalikuid
luuakse ja hallatakse, kasutades kombiseadme jaoks
sisseehitatud veebiserverit (EWS).

MÄRKUS. lisainfot EWS kasutamisekohta leiate
“Sisseehitatud veebiserver“ lk 30 või käivitus-CD
elektroonilisest kasutusjuhendist.

1. Avage oma arvutis mõni toetatav veebilehitseja

(nt Microsoft Internet Explorer, Netscape, Opera,
Mozilla Firefox või Safari).

2. Sisestate kombiseadmele omistatud IP-aadress.

(Lisateavet vt jaotisest Vajalik teave.)

Näiteks siis, kui teie seadme IP-aadress on
123.123.123.123, tippige veebibrauserisse
järgmine aadress: http://123.123.123.123

Veebilehitseja aknasse ilmub EWS-i lehekülg.

3. Klõpsake vahekaarti Settings (Sätted).

4. Klõpsake dialoogiboksis Address Book

(Aadressiraamat) valikut Direct Digital Filing
Speed-dial (Digitaalse otsearhiivimise kiirvalimine).

5. Digitaalse otsearhiivimise kiirvalikus konfigureerige

uue EWS-i kiirvaliku seaded, k.a.:

• Sõbralik nimi: andke kaustale sõbralik nimi.

Olles seadistanud digitaalse otsearhiivimise,
ilmub see nimi kombiseadme juhtpaneelile,
kui vajutate digitaalse arhiivimise nuppu.

• Võrgutee: kausta võrguaadress. Võrguteed on

tavaliselt kirjutatud järgmises vormingus:
\\mypc\sharedfolder. In addition, you can enter
the IP address assigned to the all-in-one in this
format: \\123.123.123.123.

• Kasutajanimi ja salasõna: kasutajanime ja

salasõna kasutate, kui logite oma arvutisse sisse.
Kasutajanimikirjutatakse tavaliselt ühes
järgmistest vormingutest: Bob, BOBSPC\Bob,
BOBDOMAIN\Bob

• Isiklik PIN-kood: Võite määrata ka täiendava

PIN-koodi, et takistada kõrvalistel isikutel
kiirvalikuid omavoliliselt kasutamast. Pärast
PIN-koodi seadistamist küsib kombiseadme
juhtpaneel alati kiirvalimise kasutamisel
PIN-koodi. PIN-koodi deaktiveerimiseks jätke
PIN-väli vabaks.

• Skannimissätted: määrake kiirvalikule sellised

skannimissätted nagu dokumendi tüüp ja
skannimine paberi mõlemale poolele,
mida kasutatakse alati, kui valitakse kiirvalik.

6. Klõpsake nuppu Add (Lisa).

Kirje lisatakse digitaalse otsearhiivimise kiirvalimise
aadressiraamatusse (Direct Digital Filing Speed-dial
Address Book).