HP Officejet Pro L7680 - 3. juhis: digitaalse otsearhiivimise testimise ja kasutamine

background image

3. juhis: digitaalse
otsearhiivimise testimise ja
kasutamine

1. Asetage dokument seadme skanneriklaasile või

automaatsesse dokumendisööturisse (ADF).

2. Vajutage nuppu Digital Filing (Digitaalarhiivimine).

3. Vajutage digitaalse otsearhiivimise soovitud

kiirvaliku nuppu.

Kui kuvatakse viip, sisestage kiirvalimiseks PIN-kood.

4. Vajutage nuppu Start Scan (Alusta skannimist).

MÄRKUS. Sõltuvalt võrguliiklusest ja ühenduse kiirusest
võib ühenduse loomine võtta aega.

MÄRKUS. Kontrollige “Aktiivse kausta” veaotsingut.

background image

Vajalik teave

21

Ee

st

i