HP Officejet Pro L7680 - Vajalik teave

background image

Vajalik teave

19

Ee

st

i

Vajalik teave

Digitaalse otsearhiivmise seadistamiseks vajate järgmist
infot:

• Kombimudeli IP-aadress.

Kui vajutate esimest korda digitaalse otsearhiivmise
nupule kombimudeli juhtpaneelil, kuvatakse
IP-aadress ekraanil olevate juhiste lõppu.

• Vajalikud õigused võrgus.

Te peate olema suuteline looma kaustu ja muutma
kaustade juurdepääsuõigusi.

Infot arvuti nime leidmise kohta leiate oma
operatsioonisüsteemi dokumentatsioonist.

• Kausta võrguaadress.

Võrguaadressid on tavaliselt kirjutatud selles
vormingus: \\mypc\sharedfolder

• Võrgu kasutajanimi ja parool.

Näiteks võrku sisselogimiseks kasutatud Windows
NT kasutajanimi ja salasõna.