HP Officejet Pro L7680 - Digitaalse otsearhiivimisega (Direct Digital Filing) seotud probleemide lahendamine

background image

Digitaalse otsearhiivimisega (Direct Digital Filing) seotud probleemide lahendamine

27

Ee

st

i

Digitaalse otsearhiivimisega
(Direct Digital Filing) seotud
probleemide lahendamine

Ei saa skannida võrgukausta

MÄRKUS. Digitaalse otsearhiivimisfunktsioon ei toeta
kataloogiteenust Windows Active Directory.

Seade pole võrgus toimimiseks õigesti

seadistatud

Kontrollige, kas seade on õigesti seadistatud ja võrguga
ühendatud. Proovige, kas käsu PING abil õnnestub
seadmelt vastus saada.

Võrgukaust pole õigesti seadistatud

Kontrollige, kas serverisse on kaust loodud.

Lisateavet leiate oma operatsioonisüsteemiga kaasas
olnud dokumentatsioonist.

Veenduge, et kausta nimes kasutataks ainult tähti A

kuni Z (suur- või väiketähed) ja numbreid 1–9.

Toetatakse ka teatud kirjavahemärke. Ärge siiski

kasutage kausta nimes rõhulisi ega erimärke.

Veenduge, et kaust oleks ühiskasutusse antud ja et

kasutajatel oleks kaustas nii lugemis- kui ka
kirjutamisõigus. Lisateavet leiate oma
operatsioonisüsteemiga kaasas olnud
dokumentatsioonist.

Kontrollige, kas sisseehitatud veebiserveris (EWS) on

kausta nimi sisestatud õiges vormingus ning et
kasutajanimi ja parool on sisestatud õigesti.
Lisateavet vt sisseehitatud veebiserveri kaudu
saadaolevast elektroonilisest spikrist.

Ketas on täis saanud

Kontrollige, kas serveris, kus kaust paikneb, on piisavalt
vaba kettaruumi.

Seade ei saa määratud prefiksi või sufiksiga

luua kordumatut failinime

Seade saab sama prefiksi ja sufiksiga luua kuni 9999
faili. Kui olete kausta skanninud suure hulga faile,
muutke prefiksit.

Failinime prefiks pole õigesti seadistatud

Veenduge, et kausta nimes ja failinime prefiksis
kasutataks ainult tähti A kuni Z (suur -või väiketähed)
ja numbreid 1–9. Toetatakse ka teatud kirjavahemärke.
Ärge siiski kasutage kausta nimes rõhulisi ega erimärke.
Kui failnime prefiksites kasutada toetamata märke,
kuvatakse need faili loomisel valesti.

Serveri nime ei saa teisendada

Faili saatmine võrgukausta nurjub, kui seadistuse ajal
määratud serveri nime ei saa konkreetseteks
IP-aadressideks teisendada. Digitaalse
otsearhiivimisfunktsiooni seadistamisel veenduge,

Kasutage täielikult kvalifitseeruvaid DNS-nimesid.

Kontrollige, kas seadmes on DNS-serveri aadress

õigesti seadistatud.

TIP: Kui olete hiljuti DNS-sätteid muutnud, lülitage
kombainseade välja ja siis uuesti sisse.

et teeksite järgmist:

background image

Veaotsing

28