HP Officejet Pro L7680 - Installiprobleemide lahendamine

background image

Installiprobleemide
lahendamine

Käesolevast jaotisest saate veaotsingu soovitusi kõige
sagedasemate tarkvara- ja riistvarainstalli probleemide
kohta.

Riistvarainstalli soovitused

Kontrollige valmisolekut

Veenduge, et nii seest kui ka ümbert on eemaldatud

kõik kleeplindid ja kogu pakkematerjal.

Kontrollige, kas paber on salve õigesti sisestatud ja

et seadmes pole paberiummistust.

Veenduge, et peale tule toitetule (mis peaks põlema)

ei põleks ega vilguks ükski teine tuli. Kui NB! tuli
vilgub, kontrollige juhtpaneelile ilmuvaid teateid.
Esmakordsel käivitamisel kulub seadmel
soojenemiseks ligiaudu 45 sekundit.

Kontrollige, kas tagumine pääsuluuk või duplekser

on kohal.

Veenduge, et seade saab printida enesetesti

diagnostikalehe. Lisateavet vt jaotisest
“Enesetesti diagnostikaleht“ lk 30.

Kontrollige riistvaraühenduste korrasolekut

Veenduge, et kõik kasutatavad juhtmed ja kaablid

on töökorras.

Veenduge, et toitejuhe on korralikult ühendatud nii

kui ka töötava pistikupesaga.

Veenduge, et telefonikaabel on ühendatud

1-LINE- pordiga.

Kontrollige prindipäid ja tindikassette

Veenduke, et prindipeadelt on eemaldatud oranžid

kaitsekorgid.

Veenduke, et kõik prindipead ja tindikassetid on

vastavalt värvikoodile kindlalt õigetesse pesadesse
paigaldatud. Suruge prindipäid ja tindikassette
allapoole, et tagada kontaktide kindel ühendus.
töötamiseks on vaja, et need kõik oleksid
paigaldatud.

Veenduge, et prindipea klamber ja kõik kaaned on

suletud.

Kui näidikul kuvatakse prindipea veateade,

puhastage prindipeade kontaktid. Lisateavet
vaadake Starter CD-l asuvast elektroonilisest
kasutusjuhendist.

Tarkvarainstalli soovitused

Kontrollige arvutit

Veenduge, et arvutis tööb seadmega ühilduv

opsüsteem. Lisateavet vaadake Starter CD-l asuvast
elektroonilisest kasutusjuhendist.

Veenduge, et teie arvuti vastab minimaalsetele

süsteeminõuetele. Lisateavet vaadake Starter CD-l
asuvast elektroonilisest kasutusjuhendist.

Kontrollige, kas installi eeldused on täidetud

Veenduge, et kasutatav Starter-CD sisaldab teie

arvuti opsüsteemiga ühilduvat installitarkvara.

Enne tarkvara installimist veenduge, et ülejäänud

programmid on suletud.

Kui arvuti ei suuda tuvastada teie poolt sisestatud

teed CD-seadmeni, veenduge, et olete sisestanud
õige kettaseadmetähise.

Kui arvuti ei suuda Starter-CD-d seadmes tuvastada,

kontrollige, ega CD ole vigane. draiveri saate alla
laadida aadressilt www.hp.com/support.

Kontrollige Windows Device Managerist

(Windowsi seadmehaldur), et USB-draivereid ei
oleks välja lülitatud.

Kui kasutate Windowsi opsüsteemi ja seadme

tuvastamine ei õnnestu, käivitage seadme draiveri
täielikuks desinstalliks Starter-CD-lt desinstalliutiliit
(util\ccc\uninstall.bat). Taaskäivitage oma arvuti ja
installige seadme draiver uuesti.