HP Officejet Pro L7680 - Võrguprobleemide lahendamine (ainult mõnedel mudelitel)

background image

Võrguprobleemide lahendamine (ainult mõnedel mudelitel)

25

Ee

st

i

Võrguprobleemide
lahendamine
(ainult mõnedel mudelitel)

MÄRKUS. Pärast järgmiste probleemide lahendamist
käivitage installiprogramm uuesti.

Üldine võrgu-veaotsing

Kui te ei saa seadme tarkvara installida kontrollige,

• Kõik kaabliühendused arvuti ja vahel on kindlad

ja korras.

• Võrk on töökorras ja võrgujaotur on sisse

lülitatud.

• Kõik programmid, sealhulgas viirusetõrje-ja

nuhkvaratõrjeprogrammid ning tulemüürid on
Windowsi opsüsteemiga arvutites suletud.

• Veenduge, et olete seade installinud samasse

alamvõrku arvutitega, mis seda kasutama
hakkavad.

• Kui installiprogrammil seade tuvastamine ei

õnnestu, printige välja võrgukonfiguratsiooni
lehekülg (vt “Võrgukonfiguratsiooni lehe
printimiseks tehke järgmist“ lk 30), ja sisestage
IP-aadress installiprogrammi käsitsi.

• Kui kasutate Windowsi opsüsteemiga arvutit

kontrollige, kas seadmes loodud võrgupordid
vastavad seadme IP-aadressile, juhindudes
alltoodud punktidest:
1) Printige võrgukonfiguratsiooni lehekülg.
2) Klõpsake Windowsi tegumiribal nuppu Start,
käsku Settings (Seaded), ning seejärel Printers
(Printerid) või Printers and Faxes (Printerid ja
faksid).

Või

Klõpsake nuppu Start, käsku Control Panel
(Juhtpaeel), ja tehke seejärel topeltklõps Printers
(Printerid).
3) Tehke parempoolse hiireklahviga klõps
seadme ikoonil, klõpsake käsul Properties
(Atribuudid) ja seejärel klõpsake järjehoidjal
Ports (Pordid).

Või

Tehke parempoolse hiireklahviga klõps seadme
ikoonil, klõpsake Run as administrator (Tööta
administraatorina), klõpsake käsul Properties
(Atribuudid), klõpsake Continue (Jätka) ja valige
seejärel järjehoidja Ports (Pordid).
4) Valige seadme jaoks TCP/IP-port ning
klõpsake käsul Configure Port (Pordi
konfigureerimine).
5) Võrrelge IP-aadresse ning kontrollige, kas
dialoogiboksis kuvatud IP-aadress vastab
võrgukonfiguratsiooni lehel olevale IP-aadressile.
Kui IP-aadressid erinevad, kirjutage
dialoogiboksi võrgukonfiguratsiooni leheküljel
olev IP-aadress.
6) Sätete salvestamiseks ning dialoogibokside
sulgemiseks klõpsake kaks korda nuppu OK.

Probleemid traadiga võrku
ühendamisel

Kui ühenduse märgutuli ei sütti, kontrollige,

kas kõik ülalpool loetletud üldised võrgu-veaotsingu
tingimused on täidetud.

Kuigi seadmele ei ole soovitatav määrata staatilist

IP-aadressi, võib see olla lahenduseks teatud
installiprobleeme (nt konflikt tulemüüriga).
Lisateavet vaadake Starter CD-l asuvast
elektroonilisest kasutusjuhendist.