HP Officejet Pro L7680 - Veaotsingu- ja konfigureerimistööriistad

background image

Veaotsingu- ja
konfigureerimistööriistad

Veaotsinguks või konfigureerimiseks on saadaval
järgmised tööriistad. Lisateavet vaadake Starter CD-l
asuvast elektroonilisest kasutusjuhendist.

Enesetesti diagnostikaleht

Kasutage enesetesti diagnostikalehte seadme praeguste
sätete vaatamiseks, seadme probleemide veaotsingul ja
lisaseadmete (nt kahepoolse printimise seade)
installimise kontrolliks. Enesetesti diagnostikaleht
sisaldab ka viimaste sündmuste logi. Kui tekib vajadus
helistada HP-le, printige enne helistamist enesetesti
diagnostikaleht.

Enesetesti diagnostikalehe printimiseks tehke

järgmist

1. Vajutage juhtpaneelil nuppu Setup (Häälestamine).
2. Valige menüü Print Report (Prindi aruanne),

seejärel Self-Test Report (Testimisaruanne) ning siis
vajutage nuppu OK.

Võrgukonfiguratsiooni leht

Kui seade on võrku ühendatud, saate printida
võrgusätete vaatamiseks võrgukonfiguratsiooni lehe.
Võrgukonfiguratsiooni leht on abiks ka
võrguühenduvusega seotud probleemide veaotsingul.

Võrgukonfiguratsiooni lehe printimiseks tehke

järgmist

1. Vajutage juhtpaneelil nuppu Setup (Häälestamine).
2. Kui seadmel on kaherealine näidik, valige Network

Setup (Võrguinstall), seejärel valige Print Network
Settings (Prindi võrgusätted) ja vajutage nuppu OK.

Kui seadmel on värvinäidik, valige Network (Võrk),
seejärel valige View Network Settings (Võrgusätete
vaatamine) ja Print Network Configuration Page
(Prindi võrgukonfiguratsiooni leht) ning vajutage
nuppu OK.

Sisseehitatud veebiserver

Veebiserver pakub keskkonda, milles veebiprogrammid
töötada saavad, seda suuresti sarnaselt selliste
operatsioonisüsteemidega nagu Microsoft

®

Windows

®

,

mis pakuvad keskkonda, kus programmid teie arvutis
töötada saavad. Veebibrauserid nagu Microsoft Internet
Explorer, Netscape, Opera, Mozilla Firefox, või Safari
võivad näidata veebiserveri väljundit.

Sisseehitatud veebiserver (EWS) asub mõnel
riistvaralisel tootel (nt printeril) või püsivaras, mitte
võrguserverisse laaditud tarkvaras. Sisseehitatud
veebilehitseja eeliseks on selle tooteliides, mida saab
kasutada igaüks, kellel on võrku ühendatud arvuti ja
standardne veebilehitseja. Ei ole vaja installida ega
seadistada spetsiaalset tarkvara.

Sisseehitatud veebiserveriga saate vaadata toote
olekuinfot, muuta seadistusi ja juhtida toodet oma
arvutist.

Sisseehitatud veebiserveri avamiseks tehke

järgmist.

Sisestage oma arvutis toetatud veebibrauserisse
seadmele määratud IP-aadress. Näiteks siis, kui teie
seadme IP-aadress on 123.123.123.123, tippige
veebibrauserisse järgmine aadress:

http://123.123.123.123

Seadme IP-aadress on kirjas võrgukonfiguratsiooni lehel.

Pärast sisseehitatud veebiserveri avalehe avamist võite
seada sellele järjehoidja, et saaksite lehele hiljem
kiiresti tagasi tulla.

background image

31

Ee

st

i