HP Officejet Pro L7680 - Latviski

background image

iski

1

1 Ierces uzstdšana

Pirms skat darbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ierces uzstdšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Uzstdšanas pabeigšana . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kur atrodama plaška informcija . . . . . . . . . . 5

2 Ierces dau identificšana

Skats uz priekšpusi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Skats uz aizmuguri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vadbas panelis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3 Faksa uzstdšana (pc izvles)

Paralls un serils tlruu sistmas . . . . . . . 10
Atvlt tlruu lnija . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kopja tlrua lnija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Faksa iestatîjumu pârvaldîba un konfigurçðana 17
tro zvanu ierakstu iestatšana . . . . . . . . . . . . 17
Faksa iestatjumu prbaude . . . . . . . . . . . . . . 17

4 Tiešo ciparu failu iestatšana

skenšanai (pc izvles)

Nepieciešam informcija. . . . . . . . . . . . . . . 18
1. darbba. Mapes izveide un koplietošana
tkl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2. darbba. Izveidojiet mapes sasni tkl. . . . . 19
3. darbba. Prbaudiet un lietojiet Direct Digital
Filing (Tiešo ciparu failu) . . . . . . . . . . . . . . . . 20

5 Ierces uzstdšana bezvadu

sakariem (pc izvles)

Nepieciešam informcija. . . . . . . . . . . . . . . 21
Bezvadu tkla 802.11 iestatjumu apskats . . . . 21
Ierces uzstdšana bezvadu sakariem,
izmantojot vadbas paneli . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ierces uzstdšana bezvadu sakariem,
izmantojot programmatru. . . . . . . . . . . . . . . 23

6 Problmu novršana

Instalcijas problmu novršana. . . . . . . . . . . 24
Tkla traucjumu novršana (tikai atseviš os
modeos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Bezvadu savienojuma traucjumu novršana
(tikai atseviš os modeos). . . . . . . . . . . . . . . . 25
Tiešo ciparu failu problmu novršana
(pc izvles). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Faksa problmu novršana (izvles) . . . . . . . . 28
Problmu novršanas un konfigurcijas rki . . . 30

Hewlett-Packard paziojums par
ierobežotu garantiju

Saturs

background image

Ierces uzstdšana

2

1 Ierces uzstdšana

Šaj noda apkopota informcija par ierces
uzstdšanas gaitu.

Pirms skat darbu

Vietas sagatavošana

Prbaudiet, vai vieta, kur atradsies ierce,
atbilst šdm prasbm.

• Šaj viet virsmai jbt cietai un gludai.

• Jatstj pietiekami daudz vietas, lai vartu piekt

ierces aizmugurei un atvrt plakanvirsmas skenera
vku.

• Nenovietojiet ierci tieš saules gaism vai imikliju

tuvum. Vid nedrkst rasties negaidtas
temperatras vai mitruma izmaias.