HP Officejet Pro L7680 - Faksa uzstādīšana (pēc izvēles)

background image

Faksa uzstdšana (pc izvles)

10

3 Faksa uzstdšana (pc izvles)

Šaj noda sniegti nordjumi par faksa uzstdšanu,
izmantojot vairkas atš irgas konfigurcijas.

• Izmantojot atvltu tlrua lniju

• Izmantojot kopju tlrua lniju

• Faksa prvaldba un konfiguršana

• Atbildes režma konfiguršana

• Atbildei nepieciešamo zvana signlu skaita

konfiguršana

• Atbildes zvana signla mainšana, lai izš irtu

balss/faksa zvanus

• Faksa galvenes iestatšana

• Faksa iestatjumu prbaude

Plašku informciju par faksa funkcijm skatiet
elektroniskaj lietotja rokasgrmat, kas atrodama
startšanas kompaktdisk.

Piezme. Faksa funkcija dažos modeos netiek
atbalstta.

BRDINJUMS. Ja tlrua sienas kontaktligzdas un
ierces savienošanai neizmantojat komplektcij
iekauto kabeli, iespjams, faksu nevars veiksmgi
izmantot.

Šis pašais tlrua kabelis atš iras no tlruu kabeiem,
kdi, iespjams, atrodas jsu dzvokl vai biroj. Ja
komplektcij iekautais kabelis ir par su, skatiet
elektronisko lietotja rokasgrmatu startšanas
kompaktdisk.