HP Officejet Pro L7680 - Faksa iestatījumu pārvaldība un konfigurēšana

background image

Faksa iestatjumu prvaldba
un konfiguršana

Ja ierci tieši pievienojat datoram, instaljiet ierces
programmatru un pc tam palaidiet vedni Fax Setup
Wizard (Faksa uzstdšanas vednis) (sistm Windows)
vai programmu HP Device Manager (sistm Mac OS).
Vlk šiem rkiem var piekt ar, izmantojot programmu
Solution Center (sistm Windows) vai HP Device
Manager (sistm Mac OS). Izmantojiet šos rkus,
lai iestattu faksa galveni, valsti/re ionu un datumu
un laiku.

Papildus varat konfigurt faksa iestatjumus no iegult
Web servera (EWS). Informciju par EWS skatiet 30. lpp.

Šos iestatjumus var konfigurt ar no vadbas panea.
Informciju par vadbas paneli skatiet elektroniskaj
lietotja rokasgrmat, kas atrodama startšanas
kompaktdisk.