HP Officejet Pro L7680 - Paralēlās un seriālās tālruņu sistēmas

background image

Paralls un serils tlruu
sistmas

Pirms skat ierces iestatšanu faksu opercijm,
noskaidrojiet, kda tlruu sistma tiek izmantota jsu
valst/re ion.

Piezme. Nordjumi faksa iestatšanai atš iras
atkarb no t, vai lietojat serilo vai parallo tlruu
sistmu.

Ja jsu valsts/re ions nav nordts nkamajs sadas,
visticamk, izmantojat serilo tlruu sistmu. Ja neesat
prliecints par to, kda veida tlruu sistma jums ir
(seril vai parall), uzziniet to no savas tlrua
sabiedrbas.

Valstis/re ioni ar parallajm
tlruu sistmm

Parall tlruu sistm lniju var pieš irt vairkm
tlruu iercm vienlaikus, izmantojot “2-EXT” portu
ierces aizmugur.

Piezme. Lai pieslgtu ierci tlrua sienas
kontaktligzdai — ja lietojat parallu tlruu
sistmu — HP iesaka izmantot divdzslu tlrua kabeli,
kas iekauts ierces komplektcij.

Argentna

Austrlija

Brazlija

Kanda

Čle

na

Kolumbija

Grie ija

Indija

Indonzija

rija

Japna

Koreja

Latamerika

Malaizija

Meksika

Filipnas

Polija

Portugle

Krievija

Sada Arbija

Singapra

Spnija

Taivna

Taizeme

ASV

Venecula

Vjetnama