HP Officejet Pro L7680 - Ierīces uzstādīšana bezvadu sakariem (pēc izvēles)

background image

5 Ierces uzstdšana bezvadu

sakariem (pc izvles)

Piezme. Bezvadu sakari ir pieejami dažiem ierces
modeiem.

Šaj noda sniegti nordjumi, k ierce juzstda
bezvadu sakariem, izmantojot:

• Vadbas paneli — lai uzstdtu bezvadu sakarus,

izmantojiet displej pieejams izvlnes.

• Programmatru startšanas kompaktdisk —

izmantojiet tkla kabeli, lai uz laiku pievienotos
tklam, un uzstdiet bezvadu sakarus, izmantojot
startšanas kompaktdisk iekauto programmatru.

Informciju par to, k uzstdt ierci bezvadu sakariem
citos veidos, skatiet elektroniskaj lietotja
rokasgrmat, kas atrodama startšanas kompaktdisk.