HP Officejet Pro L7680 - Nepieciešamā informācija

background image

Nepieciešam informcija

Pirms ierces programmatras instalšanas, iespjams,
juzzina tkla iestatjumi. Iegstiet informciju no
sistmas administratoriem vai izpildiet šdus
uzdevumus:

• Uzziniet tkla nosaukumu (SSID) un sakaru režmu

(infrastruktras vai pašais), izmantojot tkla bezvadu
piekuves punkta (wireless access point — WAP)
konfigurcijas utiltu vai datora tkla karti.

• Noskaidrojiet, kdu šifršanas metodi tkls izmanto,

piemram, WEP (Wired Equivalent Privacy —
Kabeu tklam ldzvrtga konfidencialitte) vai WPA
(Wi-Fi

®

Protected Access — Bezvadu aizsargt

piekuve).

• Uzziniet bezvadu ierces drošbas paroli vai

šifršanas atslgu.