HP Officejet Pro L7680 - Kur atrodama plašāka informācija

background image

Kur atrodama plaška informcija

5

La

tv

iski

Kur atrodama plaška
informcija

Lai iegtu informciju par ierci un problmu novršanu,
izmantojiet šdus resursus:

• Elektronisk lietotja rokasgrmata un fails

readme startšanas kompaktdisk vai vietne
www.hp.com/support

• HP tltjais atbalsts un iegultais Web serveris

(sk. elektronisko lietotja rokasgrmatu)

• Produkta atbalsta Web vieta www.hp.com/support