HP Officejet Pro L7680 - Uzstādīšanas pabeigšana

background image

Uzstdšanas pabeigšana

Prbaude, vai ierce ir uzstdta
pareizi

1. Izdrukjiet dokumentu no lietojumprogrammas,

ko bieži izmantojat.

2. Izvlieties vairku lapu dokumentu un ievietojiet to

dokumentu padeves tekn ar apdrukto pusi uz
augšu t, lai pirm lapa atrastos kaudztes
augšpus.

3. Pielgojiet platuma vadotnes dokumenta formtam.

4. Nospiediet START COPY Black (Skt melnbaltu

kopšanu) vai START COPY Color (Skt krsu
kopšanu). Ierce izveido dokumenta kopiju.
Ja rodas problmas, skatiet nodau “Instalcijas
problmu novršana” 24. lpp.

5. Izemiet dokumentu no automtisks dokumentu

padeves izvades teknes.

6. Atveriet plakanvirsmas skenera vku.

7. Ievietojiet dokumenta pirmo lapu plakanvirsmas

skener ar apdrukto pusi uz leju t, lai dokumenta
kreisais augšjais stri atrastos skenera stikla
apakšj labaj str.

8. Aizveriet plakanvirsmas skeneri.

9. Nospiediet START COPY Black (Skt melnbaltu

kopšanu) vai START COPY Color (Skt krsu
kopšanu). Ierce izveido dokumenta kopiju.
Ja rodas problmas, skatiet nodau “Instalcijas
problmu novršana” 24. lpp.

Prbaude, vai ierces
programmatra ir pareizi instalta

Lai prbaudtu, vai ierces programmatra ir pareizi
instalta, palaidiet programmatru un veiciet
pamatuzdevumus (piem., dokumenta drukšanu vai
skenšanas rezulttu nostšana uz datoru).

Lai atvrtu HP Photosmart programmatru

(sistm Windows)

1. Windows darbvirsm divreiz noklikš iniet uz HP

Photosmart ikonas.

2. Ja esat uzstdjis vairkas HP ierces, izvlieties šai

iercei atbilstošo cilni.

Lai atvrtu programmatru HP Photosmart

Studio (sistm Mac OS)

1. Element Dock noklikš iniet uz HP Photosmart Studio

ikonas.

2. Noklikš iniet uz Device (Ierce) un pc tam izvlieties

ierci.

Plašku informciju par ierces izmantošanu skatiet
programmatras elektroniskaj paldzb.

Ierces re istršana

Ja vl neesat to izdarjis, dodieties uz
www.register.hp.com un re istrjiet ierce.

Ja instaljt programmatru, izmantojot
instalciju startšanas kompaktdisk, varat
konfigurt faksa iestatjumus pc tam, kad
ierces programmatra ir instalta, izmantojot
vedni Fax Setup Wizard (Faksa uzstdšanas
vednis) (sistm Windows) vai programmu HP
Device Manager (sistm Mac OS). Plašku
informciju par faksa uzstdšanu skatiet noda
“Faksa uzstdšana (pc izvles)” 10. lpp.

9.

Uzstdiet tiešo ciparu failu funkciju (neobligti).
Uzstdšanas nordjumus skatiet noda “Tiešo
ciparu failu iestatšana skenšanai (pc izvles)”
18. lpp.

Fakss