HP Officejet Pro L7680 - 1. darbība. Mapes izveide un koplietošana tīklā

background image

1. darbba. Mapes izveide un koplietošana tkl

19

La

tv

iski

• Mapes adrese tkl.

Tkla adreses parasti tiek raksttas šd formt:
\\mypc\sharedfolder

• Tkla lietotjvrds un parole.

Piemram, Windows NT lietotjvrdu un paroli
izmanto, lai pieteiktos tkl.

1. darbba. Mapes izveide
un koplietošana tkl

Piezme. Lai lietotu tiešo ciparu failu saglabšanu,
izmantotajai mapei jau ir jbt dator, kas pievienots
tklam. Mapi nevar izveidot, izmantojot ierces all-in-one
kontrolpaneli.

1. Izveidojiet mapi dator, kas pievienots tklam.

2. Iestatiet mapes koplietošanu.

Prliecinieties, ka mapes preferences sniedz
lasšanas un rakstšanas piekuvi.

Plašku informciju par mapju izveidi tkl un mapju
preferenču iestatšanu skatiet savas opertjsistmas
dokumentcij.