HP Officejet Pro L7680 - 3. darbība. Pārbaudiet un lietojiet Direct Digital Filing (Tiešo ciparu failu)

background image

3. darbba. Prbaudiet un
lietojiet Direct Digital Filing
(Tiešo ciparu failu)

1. Novietojiet dokumentu uz skenera stikla vai

automtiskaj dokumentu padev.

2. Nospiediet Digital Filing (Ciparu faili).

3. Nospiediet Direct Digital Filing tro zvanu pogu,

kas atbilst vlamajam trajam zvanam.

Ja tas tiek pieprasts, ievadiet tr zvana PIN.

4. Nospiediet Start Scan. (Skt skenšanu).

Piezme. Savienojuma izveidei ir nepieciešams laiks,
kas atkargs no tkla noslodzes un savienojuma truma.

Piezme. Skatiet traucjumu novršanas sadau
”Aktvais direktorijs”.

background image

Nepieciešam informcija

21

La

tv

iski