HP Officejet Pro L7680 - Lietuviškai

background image

ka

i

1

1 Nustatykite rengin

Prieš praddami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Nustatykite rengin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Užbaikite diegim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Papildomos informacijos paieška . . . . . . . . . . . 5

2 Kaip atpažinti renginio dalis

Vaizdas iš priekio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vaizdas iš galo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Valdymo skydelis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3 Fakso nustatymas (pasirinktinis)

Lygiagrečiai ir nuosekliai jungiamos telefono
sistemos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Skirtoji telefono linija . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Bendroji telefono linija . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Fakso nuostatø tvarkymas ir konfigûravimas . . . 17
Sparčiojo rinkimo raš nustatymas . . . . . . . . . 17
Patikrinkite fakso srank . . . . . . . . . . . . . . . 17

4 Nustatykite ypatyb „Direct Digital

Filing“ (tiesioginis skaitmeninis
tvarkymas) nuskaitymui atlikti
(pasirinktin)

Btina informacija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1 žingsnis: Sukurkite ir leiskite bendrainaudoti
aplank tinkle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2 žingsnis: Nustatykite nuorod  aplank
tinkle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3 žingsnis: Išbandykite ir naudokite
„Direct Digital Filing“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

5 Nustatykite rengin belaidžiam

ryšiui (pasirinktinai)

Btina informacija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
802.11 belaidžio tinklo nuostat supratimas . . 23
Nustatykite rengin belaidžiam ryšiui
naudodami valdymo skydel. . . . . . . . . . . . . . 24
Nustatykite rengin belaidšiam ryšiui
naudodami programin rang . . . . . . . . . . . 25

6 Trikči diagnostika ir šalinimas

Diegimo problem sprendimas . . . . . . . . . . . . 26
Tinklo problem šalinimas
(tik kai kuriems modeliams) . . . . . . . . . . . . . . 27
Bevielio tinklo problem šalinimas
(tik kai kuriems modeliams) . . . . . . . . . . . . . . 28
„Direct Digital Filing“ (tiesioginis skaitmeninis
tvarkymas) problem sprendimas (pasirinktinis) 29
Fakso problem sprendimas (pasirinktinis) . . . . 30
Trikči diagnostikos bei sprendimo ir
konfigracijos priemons . . . . . . . . . . . . . . . . 32

„Hewlett-Packard“ ribota garantija

Turinys

background image

Nustatykite rengin

2

1 Nustatykite rengin

Šiame skyriuje apibendrinamas renginio srankos
procesas.

Prieš praddami

Paruoškite viet

Žirkite, kad vieta, kurioje laikysite rengin,
atitikt toliau nurodytus reikalavimus.

• Paviršius turi bti tvirtas ir lygus.

• Palikite pakankamai vietos, kad galtumte prieiti

prie užpakalins renginio dalies ir atidaryti
plokščiojo skaitytuvo dangt.

• Nestatykite renginio tiesioginje saulkaitoje arba

ten, kur laikomi chemikalai. Reikt vengti aplinkos,
kuriai bdingi staigs temperatros arba drgnio
pokyčiai.