HP Officejet Pro L7680 - Fakso nuostatų tvarkymas ir konfigūravimas

background image

Fakso nuostat tvarkymas ir
konfigravimas

Jeigu jungiate rengin tiesiai prie kompiuterio, diekite
renginio programin rang, tada paleiskite „Fax Setup
Wizard“ (fakso srankos vediklis) („Windows“) arba
„HP Device Manager“ (HP rengini tvarkytuv)
(„Mac“ OS). Šias priemones vliau galite paleisti iš
„Solution Center“ (sprendim centras) („Windows)“
arba „HP Device Manager“ (HP rengini tvarkytuv)
(„Mac“ OS). Naudokite šias priemones faksogramos
antraštei, šaliai/regionui ir datai bei laikui nustatyti.

Be to, galite konfigruoti fakso nuostatas iš integruotojo
tinklo serverio (EWS). Informacijos apie EWS ieškokite
32 puslapyje.

Šias nuostatas galite konfigruoti ir valdymo skydelyje.
Informacijos apie valdymo skydel ieškokite
elektroninse naudojimo instrukcijose, pateikiamose
darbo pradžios kompaktiniame diske.