HP Officejet Pro L7680 - Patikrinkite fakso sąranką

background image

Patikrinkite fakso srank

Galite išbandyti fakso srank ir patikrinti „renginys“
bsen, nordami sitikinti, kad jis tinkamai nustatytas
atlikti fakso funkcij. Atlikite š bandym, kai baigsite
renginio fakso srank. Bandymo metu atliekami šie
veiksmai:

• Išbandoma technin fakso ranga

• Patikrinama, ar prie „ renginys“ prijungte tinkam

telefono kabel

• Patikrinama, ar telefono kabelis jungtas  tinkam

lizd

• Patikrinama, ar yra numerio rinkimo signalas

• Patikrinama, ar telefono linija aktyvi

• Patikrinama telefono ryšio bsena

renginys išspausdina ataskait su patikros rezultatais.
Jei patikrinti nepavyksta, ataskaitoje paieškokite
informacijos apie tai, kaip ištaisyti problem, ir
pakartokite bandym. Papildomos informacijos apie
trikči diagnostik ir šalinim ieškokite „Fakso problem
sprendimas (pasirinktinis)” puslapyje 30.

background image

Fakso nustatymas (pasirinktinis)

18

Fakso srankos patikra

1. Vadovaudamiesi konkrečiais nam arba biuro

srankos nurodymais, nustatykite „renginys“ veikti
kaip faks.

2. Prieš praddami patikr pasirpinkite, kad bt

dtos spausdinimo kasets ir spausdinimo galvuts,
o vesties dkle bt viso dydžio popieriaus.

3. Valdymo skydelyje spauskite

Setup

(sranka).

4. Pasirinkite

Tools

(priemons), tada rinkits

Run Fax

Test

(paleisti fakso patikr).

„ renginys“ ekrane bus rodoma patikros bsena ir
bus išspausdinta ataskaita.

5. Peržirkite ataskait.

• Jei patikra pavyko, tačiau vis tiek kyla problem

siunčiant arba priimant faksogramas,
patikrinkite, ar tinkamos ataskaitoje nurodytos
fakso nuostatos. Problemos naudojantis faksu
gali kilti dl nenustatyt arba netinkamai
nustatyt fakso nuostat.

• Jei patikra nepavyko, peržirkite ataskait –

joje rasite informacijos, kaip pašalinti rastas
problemas.

background image

Patikrinkite fakso srank

19

Li

et

uv

ka

i