HP Officejet Pro L7680 - Skirtoji telefono linija

background image

Skirtoji telefono linija

11

Li

et

uv

ka

i

PASTABA: Jeigu naudojate lygiagrečiojo jungimo
telefono sistem, HP rekomenduoja naudoti dvilaid
telefono kabel, kur gavote kartu su renginiu,
renginiui prie sieninio telefono lizdo prijungti.

Šalys/regionai naudojantys
nuosekliai jungiamas telefono
sistemas

Nuosekliojo jungimo telefono sistemoje bendrai
naudojamos telefon rangos (modem, telefon ir
atsakikli) jungtis netinka jungti prie renginio prievado
2-EXT. Tokiu atveju visus renginius reikia jungti  sieninio
telefono lizd.

PASTABA: Kai kuriose šalyse/regionuose, kuriuose
naudojamos nuosekliojo jungimo telefono sistemos,
prie telefono kabelio, pateikiamo su renginiu, gali bti
pritaisytas papildomas sieninio lizdo kištukas. Taip
sudaroma galimyb prie sieninio telefono lizdo,  kur
jungiamas renginys, prijungti ir kitus telefonijos
renginius.

Informacijos apie renginio nustatym veikti kaip faksas,
naudojant nuosekliai jungiam telefono sistem,
ieškokite savo šalies/regiono fakso konfigracijos
svetainje.

Skirtoji telefono linija

Skaitykite š skyri, jei ketinate naudoti šios ršies
telefono linij faksogramoms sisti:

• Skirtoji telefono linija (kiti renginiai, pvz.,

telefonas ar autoatsakiklis, šios linijos nenaudoja).

• Skirtoji telefono linija, prie kurios neprijungti jokie

kiti renginiai, tačiau užsakyta skiriamojo
skambjimo paslauga.

• Vietins telefono stotels (PBX) arba skaitmeninio

integruot paslaug tinklo (ISDN) linija. Daugiau
informacijos apie PBX ir ISDN linijas ieškokite
elektroninse naudojimo instrukcijose, pateikiamose
darbo pradžios kompaktiniame diske.

PASTABA: Jeigu tuo pačiu telefono numeriu,
naudojamu fakso skambučiams, teikiama ir balso pašto
paslauga, automatiniu bdu faksogram priimti
negalima. Turite priimti faksogramas rankiniu bdu; tai
reiškia, kad pats turite atsakyti  fakso skambučius. Jei
vis tiek norite priimti faksogramas automatiškai,
susisiekite su savo telefono bendrove ir užsisakykite
skiriamojo skambjimo paslaug arba gaukite atskir
telefono linij faksui.

Nustatykite rengin  skambučius atsakyti neautomatiniu
bdu. Spauskite mygtuk Auto Answer (atsakyti
automatiškai) tol, kol užges lemput.

1. Išjunkite visus kitus telefono renginius iš telefono

lizdo,  kur jungiate rengin.

2. Vien telefono kabelio, kur gavote su renginiu, gal

junkite  renginio prievad 1-LINE (1 linija), kit – 
telefono lizd.

Austrija

www.hp.com/at/faxconfig

Belgija (olandiškai
kalbantis regionas)

www.hp.be/nl/faxconfig

Belgija (prancziškai
kalbantis regionas)

www.hp.be/fr/faxconfig

Danija

www.hp.dk/faxconfig

Suomija

www.hp.fi/faxconfig

Pranczija

www.hp.com/fr/faxconfig

Vokietija

www.hp.com/de/faxconfig

Airija

www.hp.com/ie/faxconfig

Italija

www.hp.com/it/faxconfig

Norvegija

www.hp.no/faxconfig

Nyderlandai

www.hp.nl/faxconfig

Portugalija

www.hp.pt/faxconfig

Ispanija

www.hp.es/faxconfig

Švedija

www.hp.se/faxconfig

Šveicarija (prancziškai) www.hp.com/ch/fr/faxconfig

Šveicarija (vokiškai)

www.hp.com/ch/de/faxconfig

Jungtin Karalyst

www.hp.com/uk/faxconfig

1-LINE

background image

Fakso nustatymas (pasirinktinis)

12

3. Jeigu užsisakte skiriamojo skambjimo paslaug,

atsakymo skambučio melodijos nuostat pakeiskite 
t melodij, kuri js fakso numeriui priskyr
telefono ryšio paslaug bendrov, pavyzdžiui,
 dvigub arba trigub skambut.

Informacijos apie šios nuostatos keitim ieškokite
elektroninse naudojimo instrukcijose, pateikiamose
darbo pradžios kompaktiniame diske.

PASTABA: renginys gamintojo nustatytas atsakyti  vis
rši skambučius. Jei nenustatysite tinkamos telefono
ryšio paslaug bendrovs js fakso numeriui priskirtos
skambučio melodijos, renginys gali atsakyti ir 
telefono, ir  fakso skambučius arba neatsakyti visai.