HP Officejet Pro L7680 - 802.11 belaidžio tinklo nuostatų supratimas

background image

802.11 belaidžio tinklo
nuostat supratimas

Tinklo pavadinimas (SSID)

Pagal numatytj nuostat renginys ieško belaidžio
tinklo pavadinimo arba „Service Set Identifier“
(paslaug rinkinio identifikatorius) (SSID) pavadinimu
„hpsetup“. Js tinklas gali turti kitok SSID.

Ryšio veiksena

Yra dvi ryšio veiksenos parinktys:

Tiesiogin: Specialiajame tinkle renginys nustatytas
specialiojo ryšio veiksena ir su kitais belaidžiais
renginiais susisiekia nenaudodamas belaids prieigos

Visi renginiai tiesioginiame tinkle turi bti:

suderinami su 802.11

tiesiogins ryšio veiksenos

to pat tinklo pavadinimo (SSID)

tame pačiame potinklyje ir tame pačiame kanale

toki pat 802.11 apsaugos nuostat

Infrastruktros (rekomenduojama): Infrastruktros tinkle
nustatyta renginio infrastruktros ryšio veiksena ir jis
susisiekia su kitais tinklo renginiais per WAP,
nepaisydamas, ar renginiai laidiniai, ar belaidžiai.
Mažuose tinkluose WAP renginiai paprastai veikia
kaip kelvedžiai arba sietuvai.

kortels (WAP):