HP Officejet Pro L7680 - Nustatykite įrenginį belaidšiam ryšiui naudodami programinę įrangą

background image

Nustatykite rengin
belaidšiam ry iui
naudodami programin
rang

Sistemoje „Windows“

1. Nuimkite apsaugin dangtel nuo renginio tinklo

jungties.

2. Tinklo kabeliu (sigyjamas atskirai) trumpam

prijunkite rengin prie tinklo šakotuvo, komutatoriaus
ar kelvedžio laisvo prievado.

3. Užverkite visas js kompiuterinje sistemoje

veikiančias programas.

4. kompaktini disk tais dkite „Starter CD“

(pradžios kompaktinis diskas). Iš darbo pradžios
kompaktinio disko turite bent kart paleisti diegimo
program ir sukurti belaid ryš.

Jei kompaktinio disko meniu neatsiveria
automatiškai, du kartus spustelkite srankos
piktogram darbo pradžios kompaktiniame diske.

5. Kompaktinio disko meniu spustelkite Install (diegti)

ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

6. Ekrane Connection Type (ryšio tipas) pasirinkite

Wireless (bevielis) ir spustelkite Next (kitas).

7. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas,

kad atliktumte diegim, ir, kai bsite paraginti,
atjunkite kabel.

Jei iškilo problem, žr. „Bevielio tinklo problem
šalinimas (tik kai kuriems modeliams)” puslapyje 28.

Sistemoje „Mac“

1. Atverkite pagalbin srankos program „AirPort“

ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus,
kaip prisijungti prie esamo belaidžio ryšio tinklo
(„hpsetup“).

2. Dukart spustelkite srankos piktogram darbo

pradžios kompaktiniame diske, tada vykdykite
ekrane pateikiamus nurodymus.

3. Kai bsite paraginti, spustelkite Printer Setup Utility

(spausdintuvo srankos paslaug programa),
kad trauktumte rengin.

Jei iškilo problem, žr. „Bevielio tinklo problem
šalinimas (tik kai kuriems modeliams)” puslapyje 28.

š