HP Officejet Pro L7680 - Nustatykite įrenginį belaidžiam ryšiui naudodami valdymo skydelį

background image

Nustatykite rengin belaidžiam ryšiui (pasirinktinai)

24

Saugos nuostatos

renginiui tinkam nuostat ieškokite tinklo
konfigracijos puslapyje, esančiame
elektronini naudojimo instrukcij, pateikt darbo
pradžios kompaktiniame diske, skyriuje „Konfigracijos
puslapio supratimas“.

Daugiau informacijos apie belaidžio ryšio saug
ieškokite www.weca.net/opensection/pdf/
whitepaper_wifi_security4-29-03.pdf.

Tinklo autentiškumo patvirtinimas: renginio gamintojo
numatytoji nuostata yra „Open“ (atviras) – tai
nereikalauja apsaugos prieigos teisi arba kodavimo
priemoni. Kitos galimos verts yra „OpenThenShared“
(atviras ir bendro naudojimosi), „Shared“ (bendro
naudojimosi) ir WPA-PSK („Wi-Fi“

®

„Protected Access

Pre-Shared Key“ (apsaugotos prieigos išankstinio
bendro naudojimosi raktas)).

WPA padidina eteriu perduodam duomen

apsaugos lyg bei dabartini ir bsim „Wi-Fi“ tinkl
prieigos kontrol. Ši priemon taiso visus žinomus
WEP, pradinio 802.11 standarto apsaugos
mechanizmo trkumus.

WPA2 yra antroji WPA apsaugos karta; ji monms

ir individualiems „Wi-Fi“ vartotojams aukštu lygiu
garantuoja, kad tik prieigos teis turintys vartotojai
gals prieiti prie j belaidži tinkl.

Duomen kodavimas:

„Wired Equivalent Privacy“ (tolygus laidiniam

privatumas) (WEP) garantuoja apsaug
koduodamas radijo bangomis iš vieno bevielio
renginio  kit siunčiamus duomenis. WEP tinkle
renginiai koduoja duomenis WEP raktais. Jei js
tinklas naudoja WEP, js turite žinoti naudojam
WEP rakt(-us).

WPA koduoti taiko „Temporal Key Integrity Protocol“

(laikinas rakto vientisumo protokolas) (TKIP) ir
naudoja 802.1X prieigos teisi nustatymo su vienu iš
standartini ši dieni „Extensible Authentication
Protocol“ (išplstinis prieigos teisi nustatymo
protokolas) (EAP) tip.

WPA2 teikia nauj kodavimo schem –

„Advanced Encryption Standard“ (pažangus
kodavimo standartas) (AES). AES apibržiamas
grandininio šifr bloko veiksena (CCM); kad
užtikrint saugum tarp klient darbo stoči,
veikianči tiesiogine veiksena, jis palaiko
„Independent Basic Service Set“ (nepriklausomas
pagrindini paslaug rinkinys) (IBSS).

PASTABOS

Žirkite, kad renginys nebt prijungtas prie tinklo

naudojant tinklo kabel.

Siunčiantis renginys turi turti integruotas 802.11

funkcijas arba dt 802.11 beviel kortel.

HP rekomenduoja, kad renginys ir rengin

naudojantys kompiuteriai bt tame
pačiame potinklyje.

Nustatykite rengin

naudodami valdymo skydel

PASTABA: Norint taikyti š metod, reikia, kad veikt ir
bt nustatomas belaidis tinklas.

1. Valdymo skydelyje paspauskite mygtuk Setup

(sranka).

2. Rodykli mygtuku išskirkite Network (tinklas) ir tada

spustelkite OK (gerai).

3. Spauskite rodykls mygtuk, kad pereitumte prie

Wireless Setup Wizard (belaidžio ryšio srankos
vediklis) ir tada spustelkite OK (gerai).

4. Baikite diegti vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis

instrukcijomis.

Jei iškilo problem, žr. „Bevielio tinklo problem
šalinimas (tik kai kuriems modeliams)” puslapyje 28.

belaidžiam ryšiui

background image

Nustatykite rengin belaidšiam ry iui naudodami programin rang

25

Li

et

uv

ka

i