HP Officejet Pro L7680 - Užbaikite įdiegimą

background image

Užbaikite diegim

Patikrinkite, ar renginys gerai
nustatytas

1. Su dažnai naudojama programa išspausdinkite

dokument.

2. dkite dokument  dokument tiektuv

spausdinamja puse aukštyn ir pirmuoju puslapiu
viršuje.

3. Pagal dokumento plot pareguliuokite pločio

reguliatorius.

4. Paspauskite START COPY Black (pradti kopijuoti

nespalvotai) arba START COPY Color (pradti
kopijuoti spalvotai). renginys padarys dokumento
kopij. Jei iškilo problem, žr. „Diegimo problem
sprendimas” 26 puslapyje.

5. Išimkite dokument iš ADT išvesties dklo.

6. Atidarykite plokščiojo skaitytuvo dangt.

7. Pirmj dokumento puslap spausdinamja puse

žemyn uždkite ant skaitytuvo stiklo, kad dokumento
viršutinis kairysis kampas bt apatiniame
dešiniajame stiklo kampe.

8. Uždarykite plokščij skaitytuv.

9. Paspauskite START COPY Black (pradti kopijuoti

nespalvotai) arba START COPY Color (pradti
kopijuoti spalvotai). renginys padarys dokumento
kopij. Jei iškilo problem, žr. „Diegimo problem
sprendimas” 26 puslapyje.

Patikrinkite, ar gerai diegta
renginio programin ranga

Kad patikrintumte, ar gerai diegta renginio
programin ranga, paleiskite j ir atlikite pagrindines
užduotis (pvz., išspausdinkite dokument arba
nusiskite nuskaityt dokument  kompiuter).

Kaip atverti programin rang

„HP Photosmart“ („Windows“)

1. „Windows“ darbalaukyje du kartus spustelkite

„HP Photosmart“ piktogram.

2. Jeigu esate dieg kelis HP renginius, pasirinkite

renginio skirtuk.

Kaip atverti programin rang

„HP Photosmart Studio“ („Mac“ OS)

1. Stove spustelkite „HP Photosmart Studio“

piktogram.

2. Spustelkite Device (renginys) ir pasirinkite rengin.

Daugiau informacijos apie renginio programins
rangos naudojim ieškokite jos internetiniame žinyne.

Užregistruokite rengin

Jeigu to dar nepadarte, eikite  www.register.hp.com
ir užregistruokite rengin.

Jeigu programin rang diegiate naudodami
darbo pradžios kompaktiniame diske
pateikiam diegimo program, galite
konfigruoti fakso nuostatas, kai naudodami
„Fax Setup Wizard“ (fakso srankos vediklis)
(„Windows“) arba „HP Device Manager“
(HP rengini tvarkytuv) („Mac“ OS) diegsite
renginio programin rang. Daugiau
informacijos apie fakso nustatym ieškokite
„Fakso nustatymas (pasirinktinis)” 10 puslapyje.

9.

Nustatykite ypatyb „Direct Digital Filing“
(tiesioginis skaitmeninis tvarkymas)
(pasirinktin).
Srankos instrukcij ieškokite „Nustatykite
ypatyb „Direct Digital Filing“ (tiesioginis
skaitmeninis tvarkymas) nuskaitymui atlikti
(pasirinktin)” 20 puslapyje.

„Fax“ (sisti faksogram)