HP Officejet Pro L7680 - 1 žingsnis: Sukurkite ir leiskite bendrainaudoti aplanką tinkle

background image

1 žingsnis: Sukurkite ir
leiskite bendrainaudoti
aplank tinkle

PASTABA: Norint naudoti „Direct Digital Filing“
naudojamas aplankas turi jau bti sukurtas prie tinklo
prijungtame kompiuteryje. Tokio aplanko negalite
sukurti per „all-in-one“ valdymo pult.

1. Prie tinklo prijungtame kompiuteryje sukurkite

aplank.

2. Leiskite aplank naudoti bendrai.

sitikinkite, kad aplanko nuostatos leidžia j skaityti ir
rašyti.

Papildomos informacijos apie aplank krim tinkle ir
aplanko nuostat konfigravim rasite savo operacins
sistemos dokumentacijoje.

Pabaigoje jis panaudojo
integruot tinklo server
(EWS) ir sukonfigravo
nuorodas (vadinamas
„sparčiaisiais rinkimais“)
kiekvienam ši aplank

Išbandymas…

Kai IT išmanantis darbuotojas baig konfigruoti „Direct
Digital Filing“, biuro vadybininkas nusprend sukurti
elektronin sskaitos kopij.

Pirma ji djo dokument
 „all-in-one“, lyg
darydama kopij.

Tada ji paspaud
„Digital Filing“
(skaitmeninio tvarkymo)
mygtuk „all-in-one“
valdymo pulte ir spartieji
rinkimai, kuriuos IT
išmanantis darbuotojas
sukonfigravo per EWS,
pasirod ekrane.

Tada ji pasirinko
„Sskaitos“ ir paspaud
mygtuk „Scan“
(skenuoti).

„All-in-one“ nuskenavo
dokument ir nusiunt j
tiesiai  sskait aplank
kompiuteryje.

background image

Nustatykite ypatyb „Direct Digital Filing“ (tiesioginis skaitmeninis tvarkymas) nuskaitymui atlikti (pasirinktin)

22