HP Officejet Pro L7680 - 2 žingsnis: Nustatykite nuorodą į aplanką  tinkle

background image

2 žingsnis: Nustatykite
nuorod  aplank tinkle

Ssajos tarp „all-in-one“ ir tinklo aplanko vadinamos
„Direct Digital Filing Speed-dials“ („Direct Digital Filing“
spartieji rinkimai). Šiuos sparčiuosius rinkimus kuriate ir
valdote „all-in-one“ integruotu tinklo serveriu (EWS).

PASTABA: Daugiau informacijos apie EWS naudojim
žr. „Integruotasis tinklo serveris” puslapyje 32
elektroninse naudojimo instrukcijose, pateikiamose
darbo pradžios kompaktiniame diske.

1. Atidarykite savo kompiuteryje palaikom interneto

naršykl (pvz., „Microsoft Internet Explorer“,
„Netscape“, „Opera“, „Mozilla Firefox“ ar „Safari“).

2. veskite „all-in-one“ priskirt IP adres.

(Plačiau apie tai žr. Btina informacija.)

Pavyzdžiui, jei IP adresas yra 123.123.123.123,
interneto naršyklje veskite tok adres:
http://123.123.123.123

Tinklo naršykls lange atsiranda EWS puslapis.

3. Spustelkite skirtuk Settings (nuostatos).

4. Skiltyje Address Book (adres knygut) spustelkite

Direct Digital Filing Speed-dial (tiesioginio
skaitmeninio tvarkymo spartusis rinkimas).

5. „Direct Digital Filing Speed-dial“ (tiesioginio

skaitmeninio tvarkymo sparčiajame rinkime)
sukonfigruokite nustatymus naujam sparčiajam
rinkimui per EWS, skaitant:

• Patogus pavadinimas: Pridkite aplankui patog

pavadinim. Sukonfigravus „Direct Digital
Filing“, šis pavadinimas rodomas „all-in-one“
valdymo pulte paspaudus mygtuk „Digital
Filing“ (tiesioginis tvarkymas).

• Tinklo kelias: Tinklo kelias iki aplanko. Tinklo

adresai paprastai rašomi formatu:
\\manokompiuteris\bendrasaplankas. Be to,
galite vesti IP adres, priskirt „all-in-one“,
tokiu formatu: \\123.123.123.123.

• Vartotojo vardas ir slaptažodis: Vartotojo vardas

ir slaptažodis, kuriuos naudojate prisijungimui
prie kompiuterio. Vartotojo vardas paprastai
rašomas vienu iš ši format: Bob,
BOBSPC\Bob, BOBDOMAIN\Bob

• Asmeninio identifikavimo numeris (PIN):

Siekdami užkirsti keli pašaliniams asmenims
naudotis sparčiuoju rinkimu, galite papildomai
vesti asmens identifikavimo numer (PIN).
Nustačius PIN kod, renginio valdymo skydelis
jo klausia kaskart, kai naudojamas spartusis
rinkimas. Jei norite išjungti PIN kod, palikite PIN
laukel tušči.

• Skenavimo nustatymai: Nustatykite skenavimo

nustatymus sparčiajam rinkimui, pvz., dokumento
tipas ir dvipusio skenavimo parinktys, kurie bus
naudojami kas kart pasirinkus š spartj
rinkim.

6. Spustelkite „Add“ (pridti).

rašas traukiamas  „Direct Digital Filing“
(tiesioginis skaitmeninis tvarkymas) sparčiojo
rinkimo adres knyg.