HP Officejet Pro L7680 - Būtina informacija

background image

Btina informacija

Funkcijai „Direct Digital Filing“ (tiesioginis skaitmeninis
tvarkymas) nustatyti reiks tokios informacijos:

• „All-in-one“ priskirto IP adreso.

Paspaudus „Digital Filing“ (skaitmeninio tvarkymo)
mygtuk „all-in-one“ valdymo pulte pirm kart,
IP adresas yra nurodomas ekrane rodom instrukcij
pabaigoje.

• Tinkam teisi tinkle.

Reikalinga galimyb kurti aplank ir keisti aplanko
prieigos teises.

• Kompiuterio, kuriame yra aplankas, pavadinimo.

Papildomos informacijos apie kompiuterio
pavadinimo nustatym rasite savo operacins
sistemos dokumentacijoje.

• Aplankui skirtas tinklo adresas.

Tinklo adresai paprastai rašomi formatu:
\\manokompiuteris\bendrasaplankas

• Tinklo vartotojo vardo ir slaptažodžio.

Pvz., „Windows NT“ vartotojo vardas ir slaptažodis
prisijungimui prie tinklo.