HP Officejet Pro L7680 - Trikčių diagnostika ir šalinimas

background image

Trikči diagnostika ir šalinimas

26

6 Trikči diagnostika ir šalinimas

Šiame skyriuje pateikiami pasilymai, kaip nustatyti ir
pašalinti dažniausiai pasitaikančias triktis, susijusias su
technins ir programins rangos diegimu.

Naujausios informacijos ieškokite darbo pradžios
kompaktiniame diske pateiktoje rinkmenoje „readme“
ir pranešime apie išleist gamin arba apsilankykite
gaminio rmimo svetinje www.hp.com/support.