HP Officejet Pro L7680 - Bevielio tinklo problemų šalinimas (tik kai kuriems modeliams)

background image

Bevielio tinklo problem
šalinimas (tik kai kuriems
modeliams)

Jeigu renginio nepavyksta prisijungti prie tinklo atlikus
belaidžio ryšio srank ir diegus programin rang,
atlikite kuri nors vien ar kelias iš toliau aptart
užduoči.

Patikrinkite belaidžio
ryšio nuostatas

Patikrinkite, ar nustatytas tinkamas kompiuterio

belaidžio ryšio kortels belaidžio ryšio profilis.
Belaidžio ryšio profilis – tai unikalus konkretaus
tinklo nuostat rinkinys. Viena belaidžio ryšio kortel
gali turti kelet belaidžio ryšio profili (pavyzdžiui,
vien, skirt nam tinklui, kit – biuro tinklui).
Atidarykite kompiuteryje rengtai tinklo plokštei
skirt konfigracijos paslaug program ir
patikrinkite, ar pasirinktas renginio tinklui tinkamas
profilis.

Patikrinkite, ar renginio tinklo nuostatos atitinka js

tinklo nuostatas. Tinklo nuostat ieškokite tokiais
bdais:

• Infrastruktros tinklo ryšys: Atverkite belaids

prieigos kortels (WAP) konfigracijos paslaug
program.

• Specialiojo tinklo ryšys: Atverkite kompiuteryje

rengtai tinklo plokštei skirt konfigracijos
paslaug program.

Tinklo nuostatas palyginkite su renginio tinklo

konfigracijos puslapyje nurodytomis nuostatomis
(žr. „Tinklo konfigracijos puslapio spausdinimas”
puslapyje 32) ir pasižymkite visus skirtumus.
Galimos tokios problemos:

• WAP filtruoja technins rangos adresus

(MAC adresus). Žr. „Papildykite
belaids prieigos kortel (WAP) technins
rangos adresais” puslapyje 28.

• Gali bti netinkamos kurios nors iš ši renginys

nuostat: ryšio veiksena, tinklo pavadinimas
(SSID), kanalas (tik specialiojo tinklo), tapatumo
patvirtinimo tipas, kodavimas. Žr. „802.11
belaidžio tinklo nuostat supratimas”
puslapyje 23.

• Išspausdinkite dokument. Jeigu dokumento vis

tiek nepavyksta išspausdinti, atstatykite renginio
tinklo nuostatas (žr. „Atstatykite tinklo
konfigracijos nuostatas” puslapyje 29) ir iš
naujo diekite renginio programin rang.

Jeigu belaidžio tinklo nuostatos tinkamos, gali bti,
kad kompiuteris susietas su kitu belaidžiu tinklu.
Pasirpinkite, kad kompiuteris bt susietas su tuo pačiu
tinklu, kaip ir renginys.

Tai galima padaryti patikrinus atitinkamo kompiuterio
belaidžio ryšio nuostatas. Be to, reikia patikrinti, ar
kompiuteriui suteikta prieiga prie belaidžio tinklo.

Jeigu netinkamos belaidžio tinklo nuostatos,
vykdykite šiuos veiksmus renginio nuostatoms pataisyti:

1. Tinklo kabeliu prijunkite rengin prie tinklo arba prie

kompiuterio.

2. Atverkite renginio integruotj tinklo server.

3. Spustelkite skirtuk Networking (darbas tinkle),

tada kairiajame langelyje spustelkite Wireless
(802.11) (belaidis (802.11)).

4. Naudokite belaidžio ryšio srankos vedikl, esant

belaidžio ryšio srankos skirtuke, kad pakeistumte
renginio nuostatas ir jos atitikt tinklo nuostatas.

5. Užverkite renginio EWS ir atjunkite nuo renginio

tinklo kabel.

6. Visiškai pašalinkite rengin ir iš naujo diekite

programin rang.

Papildykite belaids prieigos
kortel (WAP) technins rangos
adresais

MAC filtras yra apsaugos priemon, nustatanti, kad
belaids prieigos kortel (WAP) bt konfigruota su
MAC adres srašu (taip pat žinomu kaip „technins
rangos adresai“) rengini, kuriems suteikta prieiga prie
tinklo per WAP. Jei WAP nra bandančio prisijungti prie
tinklo renginio technins rangos adreso, WAP
neleidžia renginiui prisijungti prie tinklo. Jei WAP
filtruoja MAC adresus, renginio MAC adresas turi bti
trauktas  WAP priimam MAC adres sraš.

1. Išspausdinkite tinklo konfigracijos puslap. Žr.

„Tinklo konfigracijos puslapio spausdinimas”
puslapyje 32.

2. Atverkite WAP konfigracijos paslaug program ir 

priimam MAC adres sraš traukite renginio
technins rangos adres.