HP Officejet Pro L7680 - Trikčių diagnostikos bei sprendimo ir konfigūracijos priemonės

background image

Trikči diagnostikos bei
sprendimo ir konfigracijos
priemons

renginio triktims nustatyti ir šalinti bei renginiui
konfigruoti skirtos toliau nurodytos priemons. Daugiau
informacijos ieškokite elektroninse naudojimo
instrukcijose, pateikiamose darbo pradžios
kompaktiniame diske.

Savitikros diagnostinis puslapis

Savitikros diagnostiniame puslapyje galite peržirti
esamas renginio nuostatas, kad bt lengviau nustatyti
ir šalinti renginio triktis ir patikrinti, ar gerai rengti
pasirinktiniai priedai, pvz., vartytuvas. Savitikros
diagnostiniame puslapyje taip pat pateikiamas
paskutini vyki žurnalas. Jei turite paskambinti HP,
prieš skambindami išspausdinkite savitikros diagnostin
puslap.

Kaip spausdinti savitikros diagnostinis puslap

1. Valdymo skydelyje paspauskite mygtuk Setup

(sranka).

2. Pasirinkite Print Report (spausdinti ataskait), tada

Self-Test Report (savitikros ataskaita) ir spauskite OK
(gerai).

Tinklo konfigracijos lapas

Jei renginys prijungtas prie tinklo, patikrinkite šiuos
komponentus: tinklo konfigracijos puslapyje
pateikiamos renginio tinklo nuostatos. Tinklo
konfigracijos puslapis gali bti naudingas nustatant ir
sprendžiant tinklo ryšio problemas.

Tinklo konfigracijos puslapio spausdinimas

1. Valdymo skydelyje paspauskite mygtuk Setup

(sranka).

2. Jei renginio ekranas dviej eiluči, pasirinkite

Network Setup (tinklo sranka), tada Print Network
Settings (spausdinti tinklo nuostatas) ir paspauskite
OK (gerai).

Jei renginio ekranas spalvotas, pasirinkite Network
(tinklas), tada View Network Settings (peržirti
tinklo nuostatas), Print Network Configuration Page
(spausdinti tinklo konfigracijos puslap) ir tada
paspauskite OK (gerai).

Integruotasis tinklo serveris

Tinklo serveris pateikia aplink, kurioje tinklo programos
gali veikti tai pat kaip operacinje sistemoje, pvz.,
„Microsoft

®

Windows

®

“ pateikia aplink, kurioje

programos gali veikti js kompiuteryje. Interneto
naršykl, pvz., „Microsoft Internet Explorer“,
„Netscape“, „Opera“, „Mozilla Firefox“ ar „Safari“
rodo išvest iš tinklo serverio.

Integruotas tinklo serveris (EWS) yra renginyje
(pvz., spausdintuve) arba integruotoje programinje
rangoje, o ne programinje rangoje, keliamoje  tinklo
server. Integruoto tinklo serverio privalumas yra tas, kad
jis pateikia ssaj su gaminiu kiekvienam, kuris turi prie
tinklo prijungt kompiuter ir standartin interneto
naršykl. Nereikia diegti ir konfigruoti jokios specialios
programins rangos.

Naudodami HP integruot tinklo server galite peržirti
informacij apie gaminio bsen, keisti nustatymus ir
valdyti gamin iš kompiuterio.

Kaip atverti integruotj tinklo server

Savo kompiuterio interneto naršyklje veskite renginiui
priskirt IP adres. Pavyzdžiui, jei IP adresas yra
123.123.123.123, interneto naršyklje veskite tok
adres:

http://123.123.123.123

renginio IP adresas nurodytas tinklo konfigracijos
puslapyje.

Atvr integruotj tinklo server galite j traukti 
adresyn, kad vliau galtumte  j greitai gržti.

background image

33

Li

et

uv

ka

i